Gå til startsiden her >>
sitemap
print
Navigation:  Udredning og behandling  »  Genoptræning  »  RygTeam

RygTeam

RygTeam på Center for Rygkirurgi er en tværfaglig gruppe af reumatologer, fysioterapeuter og kliniske psykologer med stor erfaring indenfor tværfaglig ambulant afklaring og behandling af ryglidelser.

RygTeams behandling tager udgangspunkt i, hvordan patienten fungerer i hverdagen. Fysik, psyke og det sociale liv spiller således en stor rolle i forbindelse med behandlingen. Vi lægger samtidig vægt på, at man som patient selv deltager aktivt i behandlingsforløbet.

Det tværfaglige koncept og den aktive inddragelse af patienten betyder, at vi hurtigt og målrettet kan forbedre arbejdsevne, smertetilstand og livskvalitet.


Eva Busch er uddannet fysioterapeut i 1975. Fra 1980-1988 var Eva Busch ansat på Rigshospitalet som fysioterapeutinstruktør. Derefter var hun seks år på Rigshospitalets Rygcenter, hvor hun arbejdede med undervisning, behandling og forskning i rygsygdomme.

Eva Busch har desuden arbejdet som fysioterapeut i bl.a. USA og Afrika, har været foredragsholder og lavet forebyggende sundhedsoplysning i både Danmark og udlandet. Eva Busch har været direktør for RygTeam ApS fra 1997 til 2005, da selskabet var hjemmehørende i Skodsborg og indgår  dag i det tværfaglige samarbejde omkring patienter i RygTeam.


Ingelise Ross Pedersen er uddannet fysioterapeut i 1989. Ingelise Ross Pedersen har bred erfaring inden for fysioterapi både som privatpraktiserende fysioterapeut ved Klinik for Fysioterapi Jorcks Passage og Rungsted Fysioterapi og Træningsklinik og som hospitalsansat behandler på Bispebjerg Hospital.

Siden 1998 har Ingelise Ross Pedersen været beskæftiget med genoptræning og vejledning af nyopererede rygpatienter og har siden november 2004 været tilknyttet Center for Rygkirurgi, hvor hun står for den indledende genoptræning og vejledning af alle nyopererede patienter.


 

Pernille Bækgaard er uddannet fysioterapeut i 1992.Fra 1992 til 1999 var Pernille Bækgaard ansat på Rigshospitalets Rygcenter som fysioterapeut, hvor hun arbejdede med tværfaglig behandling, undervisning og forskning indenfor kroniske sygdomme.

Pernille Bækgaard var medstifter og medejer af RygTeam i Skodsborg fra 1997 til 1999 og arbejdede siden som fysioterapeutisk konsulent i private virksomheder inden for forebyggende behandling. Pernille Bækgaard har siden 2007 været ansat på Center for Rygkirurgi, hvor hun indgår i det tværfaglige samarbejde omkring patienter i RygTeam.

 


Rikke Theilmann er uddannet fysioterapeut i 1983. Fra 1983 - 1986 var Rikke ansat på Bogense Sygehus efterfulgt af en kort periode på Odense Sygehus. Fra 1987 var Rikke privatpraktiserende fysioterapeut på to forskellige klinikker i Odense.

 

Rikke har i disse år oparbejdet en bred erfaring indenfor fysioterapi bl.a. i behandling og træning af nakke- og rygpatienter. Sideløbende har hun stået for holdtræning af små patientgrupper samt undervist i foreninger og på arbejdspladser i behandling/træning af skader. Af relevant efteruddannelse har Rikke bl.a. Credentialeksamen i McKenzie samt instruktøruddannelse i Fysio-Pilates.

 

Siden 2008 har Rikke Theilmann udelukkende været tilknyttet Center for Rygkirurgi i Odense, hvor hun tager sig af instruktion af nyopererede patienter samt efterfølgende genoptræning af disse og forestår desuden konservativ behandling/træning af ikke-opererede patienter.


  

 
Vi ændrer navn til CFR Hospitaler.
Dokumenteret høj kvalitet: Det er med stor glæde, at vi stolt kan meddele, at Center for Rygkirurgi & Bekkevold Privathospital netop er blevet fuldt akkrediteret efter 2. version af den danske kvalitetsmodel (DDKM).
Fra 1. september 2013 træder en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger som udføres efter denne dato tilføjes et tillæg på 5 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.